Iepirkumi

Jauns inventārs

     Ministrija sporta inventāra iegādei no 2015.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” piešķir Pašvaldībai valsts budžeta līdzekļus EUR 2595 (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro) apmērā.

     Pašvaldība saņemtos valsts budžeta līdzekļus izlieto sporta inventāra iegādei profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Jelgavas Specializētā peldēšanas skolā un Jelgavas Ledus sporta skolā.

     Jelgavas Ledus sporta skola no valsts budžeta līdzekļiem ir saņēmusi EUR 800 (astoņi simti euro) un no pašvaldības arī tādu pašu summu EUR 800 (astoņi simti euro).

     Par šo summu Jelgavas Ledus sporta skola ir iegādājusies jaunas hokeja slidas ar mērķi padarīt kvalitatīvāku mācību treniņu procesu norisi uz ledus un hokeja sacensību rezultātu uzlabošanai.

 

 

 

>
Paziņojums par rezultātiem - IUB mājaslapā - saite:  http://www.iub.gov.lv/pvs/show/223175
Reģistrētiem lietotājiem
Lietotājs
Parole