UZMANĪBU!!
 
Dalības maksu par sporta nodarbībām Jelgavas Ledus sporta skolā
pārskaitīt uz kontu:

 
Sporta servisa centrs
Reģ.Nr. LV 90001167128
Raiņa iela 6, Jelgava, LV 3001
Banka: AS SEB banka, UNLALV2X
Konts: LV44UNLA0008010130809


Maksājot rēķinu, obligāti norādīt rēķina numuru, JLSS audzēkņa vārdu, uzvārdu.Pašvaldības centralizētā grāmatvedība ikmēneša rēķinus par dalību JLSS  izsūta no 20. līdz 25.datumam.

Dalības maksa Jelgavas Ledus sporta skolā 28.46 EUR mēnesī.

 

Reģistrētiem lietotājiem
Lietotājs
Parole